Լուսանկարչություն ընտրությամբ գործունեությունը Ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարաններում

2021-2022 ուստարվա Ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարանների լուսանկարչություն ընտրությամբ գործունեության ծրագիր
Ղեկավար` Անի Սարգսյան Continue reading “Լուսանկարչություն ընտրությամբ գործունեությունը Ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարաններում”

«Լուսանկարչություն» ընտրությամբ գործունեությունը 9-րդ դասարանում

2021-2022 ուստարվա 9-րդ դասարանների լուսանկարչություն ընտրությամբ գործունեության ծրագիր
Ղեկավար` Անի Սարգսյան Continue reading “«Լուսանկարչություն» ընտրությամբ գործունեությունը 9-րդ դասարանում”

«Լուսանկարչություն» ընտրությամբ գործունեությունը Ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարաններում

3-րդ ուսումնական շրջանի լուսանկարչություն ընտրությամբ գործունեության ծրագիր
Ղեկավար` Անի Սարգսյան
Continue reading “«Լուսանկարչություն» ընտրությամբ գործունեությունը Ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարաններում”

«Լուսանկարչություն» ընտրությամբ գործունեությունը Ավագ դպրոցի 9-րդ դասարանում

3-րդ ուսումնական շրջանի լուսանկարչություն ընտրությամբ գործունեության ծրագիր
Ղեկավար` Անի Սարգսյան Continue reading “«Լուսանկարչություն» ընտրությամբ գործունեությունը Ավագ դպրոցի 9-րդ դասարանում”

Լուսանկարչություն ընտրությամբ գործունեությունը Ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարաններում

2020-2021 ուստարվա Ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարանների լուսանկարչության ընտրությամբ գործունեության ծրագիր
Ղեկավար` Անի Սարգսյան Continue reading “Լուսանկարչություն ընտրությամբ գործունեությունը Ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարաններում”

«Լուսանկարչություն» ընտրությամբ գործունեությունը Ավագ դպրոցի 11-12-րդ դասարաններում

2019-2020 ուստարվա լուսանկարչության ընտրությամբ գործունեության ծրագիր
Ղեկավար` Անի Սարգսյան Continue reading “«Լուսանկարչություն» ընտրությամբ գործունեությունը Ավագ դպրոցի 11-12-րդ դասարաններում”

«Լուսանկարչություն» ընտրությամբ գործունեությունը Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանում

2019-2020 ուստարվա լուսանկարչության ընտրությամբ գործունեության ծրագիր
Ղեկավար` Անի Սարգսյան Continue reading “«Լուսանկարչություն» ընտրությամբ գործունեությունը Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանում”

«Լուսանկարչություն» ընտրությամբ գործունեությունը Ավագ դպրոցի 9-րդ դասարանում

2019-2020 ուստարվա լուսանկարչության ընտրությամբ գործունեության ծրագիր
Ղեկավար` Անի Սարգսյան Continue reading “«Լուսանկարչություն» ընտրությամբ գործունեությունը Ավագ դպրոցի 9-րդ դասարանում”

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started