Սեբաստացի TV 2021-2022 զարգացման նախագիծ

Ղեկավար՝ Անի Սարգսյան

 1. Ըստ կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցի լուսաբանումների համակարգում, լուսաբանում
 2. Ուսումնական օրացույցով որոշված կրթահամալիրի հյուրերի ընդունման նախագծերի լուսաբանումներ, դրանց համակարգում
 3. Կրթահամալիրի օրացույցով որոշված սեմինարների, վերապատրաստումների լուսաբանումների համակարգում
 4. Գագարին նախագծի, Բլեյան ցանցի ֆոտո-վիդեո լուսաբանումների համակարգում
 5. Կրթահամալիրի TV խմբագրությունների գործունեության համակարգում
 6. Կրթահամալիրի ֆոտո խմբագրությունների գործունեության համակարգում
 7. Ըստ կրթական պատվերի, ուսումնական նախագծերի ֆոտոռեպորտաժների ստեղծում
 8. Սեբաստացի TV-ի կայքի խմբագրում, սպասարկում
 9. Լուսանկարների մշակում
 10. Տեսանյութերի մոնտաժում
 11. TV նյութերի արխիվացում
 12. Վերապատրաստումներ, դասավանդողների TV հմտությունների բարձրացում․ Մուտքի ճամբարներ, սեմինարների շարքեր
 13. Սեբաստացի TV-ի ուսումնական օրացույցի կազմում, օրացույցի գործունեության ապահովում, խորհրդատվության տրամադրում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: