Լուսանկարչություն ընտրությամբ գործունեությունը Ավագ դպրոցի 9-րդ դասարանում

2020-2021 ուստարվա լուսանկարչության ընտրությամբ գործունեության ծրագիր
Ղեկավար` Անի Սարգսյան

 

Ծրագրի բովանդակություն, նպատակ, խնդիրներ

Լուսանկարչության նպատակը.

 • Լուսանկարչության հիմնական հիմունքների ուսուցման միջոցով կոմպոզիցիոն մտածողության զարգացում
 • Լուսանկարելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների և կարողությունների ուսուցում
 • Ձեռք բերված տեխնիկական հմտությունները ճիշտ կիրառելու միջոցով՝ անհատական ֆոտո (վիդեո) նախագծերի ստեղծում

Լուսանկարչության խնդիրները. 

 • Էսթետիկ ընկալման զարգացում՝ հայտնի լուսանկարիչների աշխատանքների ուսումնասիրության միջոցով
 • Կոմպոզիցիոն, պատկերային մտածողության զարգացում պրակտիկ աշխատանքի ընթացքում
 • Անձնական որակների զարգացումը, օրինակ՝ հաղորդակցության հմտություններ, հանդուրժողականություն, ինքնուրույնություն, ինքնավստահություն, ինքնաքննադատություն, ինքնագնահատական
 • Ֆոտոապարատի հետ ճիշտ աշխատանքի պրակտիկ հմտությունների ուսումնասիրում, կիրառում
 • Լուսանկարչության հիմունքների ուսումնասիրություն

Ծրագրի բաղկացուցիչ մասերը.

 • Տեխնիկական մաս (պատմություն, հիմունքներ)
 • Պրակտիկ աշխատանք. նկարահանումներ
 • Կրթահամալիրյան նախագծերի լուսաբանումներ
 • Լուսանկարների դիտում, քննարկում
 • Հայտնի լուսանկարիչների հետ ծանոթացում, աշխատանքների դիտում
 • Ժամանակակից լուսանկարչական ամսագրերի ուսումնասիրություն
 • Ֆիլմերի, տեսահոլովակների դիտում

Տեխնիկական մաս. լուսանկարչության տեսական թեմաներ

 1. Թվային և ժապավենային ֆոտոապարատների կառուցվածքը
 2. Օբյեկտիվներ. օբյեկտիվների դասակարգումը
 3. Ոսպնյակներ․ տեսակները, աշխատանքը
 4. Ֆոկուսային հեռավորություն
 5. Սպիտակի բալանս
 6. էքսպոզիցիա
 7. Լույս. բնական, արհեստական (լուսավորման առանձնահատկություները)
 8. Հեռանկար և մասշտաբ
 9. Կոմպոզիցիա
 10. Լուսանկարչության ժանրերը
 11. Դիմանկար. տեսակներ, դիմանկարային լուծումներ
 12. Ֆոտոռեպորտաժ
 13. Քաղաքային լուսանկարչություն (street photography)

Պրակտիկ աշխատանքների ընթացքում իրականացվող ֆոտո նախագծեր.
Երկարաժակետ, հետազոտական նախագիծ

 • Քաղաքային լուսանկարչություն. Երևան
 • Պարտադիր լուսաբանումներ

Կարճաժամկետ նախագծերի առաջարկվող թեմաներ (ենթակա են փոփոխման)

 • Ուտելիքներ
 • Երկար պահաժամ
 • Կարճ պահաժամ
 • Զբաղված ձեռքեր
 • Հայելիներ
 • Արտացոլանքներ
 • Ստվերներ, սիլուետներ
 • Անդեմ դիմանկարներ (առաջին պլանում այլ առարկաներ)
 • Հակադրություններ

Լուսանկարչական նախագծերը կարող են ավելանալ և փոփոխվել, քանի որ շատ թեմաներ ծագում են դասերի ընթացքում, առաջարկված թեմաներն էլ ենթարկվում են փոփոխությունների։ Սովորողները, բացի պարտադիր նախագծերից, իրականացնում են նաև անհատական լուսանկարչական նախագծեր, ստեղծում ֆոտոպատմություններ:

Էջի լուսանկարը՝ Վիկտորյա Սուքիասյանի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: