Լուսանկարչության ընտրությամբ գործունեության գնահատումը

Լուսանկարչության ընտրությամբ գործունեության գնահատումը կրտսեր, միջին, ավագ դպրոցներում
Գործունեության ղեկավար` Անի Սարգսյան

 

 

Գնահատումը կրտսեր դպրոցում

 • հանձնարարված նախագծային, թեմատիկ ֆոտոշարքերի առկայություն (Սեբաստացի TV կայքում սովորողի անհատական բաժնում)
 • ներկայացված լուսանկարչական թեմաների մասին ինֆորմացիա
 • անհատական ֆոտոշարքեր
 • թիմային աշխատանք, հաղորդակցման հմտություններ
 • ֆիլմերի, մուլտֆիլմերի դիտում-քննարկումների ակտիվ մասնակցություն
 • մասնակցություն ամփոփիչ ցուցահանդեսի

Գնահատումը Միջին դպրոցում

 • հանձնարարված նախագծային, թեմատիկ ֆոտոշարքերի առկայություն. (Սեբաստացի TV կայքում սովորողի անհատական բաժնում)
 • մասնակցություն նախագծային տեսանյութերի ստեղծմանը (սցենար, նկարահանում, մոնտաժ)
 • անհատական ֆոտոշարքեր. ֆոտոպատմություններ
 • ճամփորդական ֆոտոպատումներ, լուսաբանումներ
 • թիմային աշխատանք, հաղորդակցման հմտություններ, քայլք, դժվարություններ, անձի դրսևորում
 • ուշադրության կենտրոնացում տեսական դասերի ժամանակ
 • ֆիլմերի, մուլտֆիլմերի դիտում-քննարկումների ակտիվ մասնակցություն
 • հետաքրքրվածություն առարկայով (տարբեր լուսանկարչական թեմաների, հայտնի լուսանկարիչների ուսումնասիրում՝ դասից դուրս)
 • մասնակցություն ամփոփիչ ցուցահանդեսի

Գնահատումը Ավագ դպրոցում

 • հանձնարարված նախագծային, թեմատիկ ֆոտոշարքերի առկայություն. (Սեբաստացի TV կայքում սովորողի անհատական բաժնում)
 • նախագծային ֆոտոշարքերի թեմաների, տարածքների առաջարկներ
 • անհատական ֆոտոնախագծեր, ֆոտոպատմություններ, մուլտիմեդիաներ
 • ակտիվ մասնակցություն տեսանյութերի, ֆիլմերի ստեղծմանը՝ բոլոր փուլերում
 • թիմային աշխատանք. անձնային որակների դրսևորում
 • լուսաբանումներ. ֆոտո, վիդեո
 • ճամփորդական ֆոտոպատումներ, լուսաբանումներ
 • ֆիլմերի դիտում-քննարկումներ
 • տեսական դասերին ներկայություն, ուշադրություն
 • մասնակցություն քննարկումներին. լուսանկարչության, կինոյի ոլորտ

Էջի լուսանկարը՝ Տիգրան Արամյանի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: