Կիսամյակային հաշվետվություն

Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամփոփիչ հաշվետվություն.
© 2016

 

 

Սեպտեմբեր
Կինո-ֆոտո ընտրությամբ գործունեություն – 48 ժամ (ամսական)
tv.mskh.am ենթակայքի սպասարկում
Սեպտեմբեր ամսվա նյութերի քանակը՝ 41(սովորողների ֆոտոաշխատանքներ, լուսաբանումներ)

Կրթահամալիրի առօրյայի ֆոտովիդեո լուսաբանում
http://tv.mskh.am/?p=10100
http://tv.mskh.am/?p=10104
http://tv.mskh.am/?p=10144
http://tv.mskh.am/?p=10236
http://tv.mskh.am/?p=10239
http://tv.mskh.am/?p=10256
http://tv.mskh.am/?p=10511
http://tv.mskh.am/?p=10538
http://tv.mskh.am/?p=10783
http://tv.mskh.am/?p=10236

Լուսանկարների դիտում, ընտրություն, մշակում
http://tv.mskh.am/?p=10309
http://tv.mskh.am/?p=10330
http://tv.mskh.am/?p=10342
http://tv.mskh.am/?p=10354
http://tv.mskh.am/?p=10437
http://tv.mskh.am/?p=10471
http://tv.mskh.am/?p=10556
http://tv.mskh.am/?p=10568
http://tv.mskh.am/?p=10591
http://tv.mskh.am/?p=10613
http://tv.mskh.am/?p=10615
http://tv.mskh.am/?p=10623
http://tv.mskh.am/?p=10640
http://tv.mskh.am/?p=10651
http://tv.mskh.am/?p=10682
http://tv.mskh.am/?p=10684
http://tv.mskh.am/?p=10708
http://tv.mskh.am/?p=10724
http://tv.mskh.am/?p=10785
Սեպտեմբերի նյութերի արխիվի հղումը

Հոկտեմբեր
Կինո-ֆոտո ընտրությամբ գործունեություն – 36 ժամ (ամսական)
tv.mskh.am ենթակայքի սպասարկում
Մասնակցություն Դիջիթեք Էքսպոյին՝ շաբաթ և կիրակի օրերին, լուսաբանում
Դասավանդողների աշնանային դպրոցի ժամանակ լուսանկարչության և մոնտաժի սեմինարներ, երկուական ժամով (ընդհանուր 4ժամ) դասվար-դաստիարակների հետ
Սեպտեմբեր ամսվա նյութերի քանակը՝ 54 (սովորողների ֆոտոաշխատանքներ, լուսաբանումներ)

Կրթահամալիրի առօրյայի ֆոտովիդեո լուսաբանումտեսանյութերի դիտումընտրությունմոնտաժ
http://tv.mskh.am/?p=11060
http://tv.mskh.am/?p=11108
http://tv.mskh.am/?p=11110
http://tv.mskh.am/?p=11143
http://tv.mskh.am/?p=11634 
http://mskh.am/am/63925
http://mskh.am/am/63941

Լուսանկարների դիտումընտրությունմշակում
http://tv.mskh.am/?p=11145
http://tv.mskh.am/?p=11157
http://tv.mskh.am/?p=11172
http://tv.mskh.am/?p=11183
http://tv.mskh.am/?p=11196
http://tv.mskh.am/?p=11213
http://tv.mskh.am/?p=11226
http://tv.mskh.am/?p=11234
http://tv.mskh.am/?p=11246
http://tv.mskh.am/?p=11113
http://tv.mskh.am/?p=11311
http://tv.mskh.am/?p=11321
http://tv.mskh.am/?p=11339
http://tv.mskh.am/?p=11347
http://tv.mskh.am/?p=11359
http://tv.mskh.am/?p=11367
http://tv.mskh.am/?p=11378
http://tv.mskh.am/?p=11393
http://tv.mskh.am/?p=11402
http://tv.mskh.am/?p=11413
http://tv.mskh.am/?p=11422
http://tv.mskh.am/?p=11437
http://tv.mskh.am/?p=11447
http://tv.mskh.am/?p=11459
http://tv.mskh.am/?p=11470
http://tv.mskh.am/?p=11478
http://tv.mskh.am/?p=11491
http://tv.mskh.am/?p=11504
http://tv.mskh.am/?p=11514
http://tv.mskh.am/?p=11522
http://tv.mskh.am/?p=11533
http://tv.mskh.am/?p=11547
http://tv.mskh.am/?p=11560
http://tv.mskh.am/?p=11573
http://tv.mskh.am/?p=11593
http://tv.mskh.am/?p=11601
http://tv.mskh.am/?p=11618
http://tv.mskh.am/?p=11670
http://tv.mskh.am/?p=11682
http://tv.mskh.am/?p=11696
http://tv.mskh.am/?p=11719
http://tv.mskh.am/?p=11734
http://tv.mskh.am/?p=11733
http://tv.mskh.am/?p=11767
Հոկտեմբերի նյութերի արխիվի հղումը

Նոյեմբեր
Կինո-ֆոտո ընտրությամբ գործունեություն – 48 ժամ (ամսական)
tv.mskh.am ենթակայքի սպասարկում
Նոյեմբեր ամսվա նյութերի քանակը՝ 63 (սովորողների ֆոտոաշխատանքներ, լուսաբանումներ)

Կրթահամալիրի առօրյայի ֆոտովիդեո լուսաբանումտեսանյութերի դիտում,ընտրությունմոնտաժ
http://tv.mskh.am/?p=11810
http://tv.mskh.am/?p=12051
http://tv.mskh.am/?p=12105
http://tv.mskh.am/?p=12135
http://tv.mskh.am/?p=12290
http://tv.mskh.am/?p=12318
http://tv.mskh.am/?p=12338
http://tv.mskh.am/?p=12365
http://tv.mskh.am/?p=12383
http://tv.mskh.am/?p=12405
http://tv.mskh.am/?p=12442
http://tv.mskh.am/?p=12479
http://tv.mskh.am/?p=12510
http://tv.mskh.am/?p=12543
http://tv.mskh.am/?p=12569
http://tv.mskh.am/?p=12664
http://tv.mskh.am/?p=12667
http://tv.mskh.am/?p=12848
http://tv.mskh.am/?p=12879

Կինոֆոտո խմբերի սովորողների լուսանկարների դիտումընտրությունմշակում
http://tv.mskh.am/?p=11845
http://tv.mskh.am/?p=11870
http://tv.mskh.am/?p=11897
http://tv.mskh.am/?p=11912
http://tv.mskh.am/?p=11922
http://tv.mskh.am/?p=11935
http://tv.mskh.am/?p=11952
http://tv.mskh.am/?p=11967
http://tv.mskh.am/?p=11977
http://tv.mskh.am/?p=11988
http://tv.mskh.am/?p=11999
http://tv.mskh.am/?p=12013
http://tv.mskh.am/?p=12030
http://tv.mskh.am/?p=12091
http://tv.mskh.am/?p=12162
http://tv.mskh.am/?p=12172
http://tv.mskh.am/?p=12184
http://tv.mskh.am/?p=12196
http://tv.mskh.am/?p=12205
http://tv.mskh.am/?p=12217
http://tv.mskh.am/?p=12225
http://tv.mskh.am/?p=12234
http://tv.mskh.am/?p=12247
http://tv.mskh.am/?p=12258
http://tv.mskh.am/?p=12270
http://tv.mskh.am/?p=12279
http://tv.mskh.am/?p=12606
http://tv.mskh.am/?p=12614
http://tv.mskh.am/?p=12627
http://tv.mskh.am/?p=12648
http://tv.mskh.am/?p=12687
http://tv.mskh.am/?p=12696
http://tv.mskh.am/?p=12710
http://tv.mskh.am/?p=12721
http://tv.mskh.am/?p=12729
http://tv.mskh.am/?p=12738
http://tv.mskh.am/?p=12751
http://tv.mskh.am/?p=12764
http://tv.mskh.am/?p=12774
http://tv.mskh.am/?p=12792
http://tv.mskh.am/?p=12803
http://tv.mskh.am/?p=12816

Ավագ շաբաթվա միջավայրի բարեկարգման, շինարարական աշխատանքների լուսանկարների համակարգում:
Օր 1
http://mskh.am/am/64353
http://mskh.am/am/64354
http://mskh.am/am/64356
http://mskh.am/am/64357
http://mskh.am/am/64358

Օր 2
http://mskh.am/am/64370
http://mskh.am/am/64371
http://mskh.am/am/64372
http://mskh.am/am/64373
http://mskh.am/am/64374
http://mskh.am/am/64375

 Օր 3
http://mskh.am/am/64401
http://mskh.am/am/64402
http://mskh.am/am/64403
http://mskh.am/am/64404
http://mskh.am/am/64405
http://mskh.am/am/64406
http://mskh.am/am/64407

Օր 4
http://mskh.am/am/64438
http://mskh.am/am/64439
http://mskh.am/am/64440
http://mskh.am/am/64441
http://mskh.am/am/64442

Օր 5
http://mskh.am/am/64465
http://mskh.am/am/64466
http://mskh.am/am/64467
http://mskh.am/am/64468
http://mskh.am/am/64469
http://mskh.am/am/64470

Տնօրենի բլոգի ֆոտոխմբագիր. չորեքշաբթիից կիրակի (ներառյալ)
http://ashotbleyan.mskh.am/09-11-2016/

http://ashotbleyan.mskh.am/10-11-2016/

http://ashotbleyan.mskh.am/11-11-2016/

http://ashotbleyan.mskh.am/12-11-2016/

http://ashotbleyan.mskh.am/13-11-2016/

Նոր հաղորդում-նախագծի մեկնարկ. «Սովորող-սովորեցնող»
http://tv.mskh.am/?p=12664
Նոյեմբերի նյութերի արխիվի հղումը

Դեկտեմբեր
Կինո-ֆոտո ընտրությամբ գործունեություն – 44 ժամ (ամսական)
tv.mskh.am ենթակայքի սպասարկում
Դեկտեմբեր ամսվա նյութերի քանակը՝ 63 (սովորողների ֆոտոաշխատանքներ, լուսաբանումներ)

Կրթահամալիրի առօրյայի ֆոտովիդեո լուսաբանումտեսանյութերի դիտում,ընտրությունմոնտաժ
http://tv.mskh.am/?p=12892
http://tv.mskh.am/?p=13120
http://tv.mskh.am/?p=13123
http://tv.mskh.am/?p=13127
http://tv.mskh.am/?p=13130
http://tv.mskh.am/?p=13133
http://tv.mskh.am/?p=13198
http://tv.mskh.am/?p=13215
http://tv.mskh.am/?p=13255
http://tv.mskh.am/?p=13252
http://tv.mskh.am/?p=13249
http://tv.mskh.am/?p=13246
http://tv.mskh.am/?p=13244
http://tv.mskh.am/?p=13494
http://tv.mskh.am/?p=13500
http://tv.mskh.am/?p=13567
http://tv.mskh.am/?p=13673
http://tv.mskh.am/?p=13676
http://tv.mskh.am/?p=13609
http://tv.mskh.am/?p=13682
http://tv.mskh.am/?p=13725
http://tv.mskh.am/?p=13780

Կինոֆոտո խմբերի սովորողների լուսանկարների դիտումընտրությունմշակում
http://tv.mskh.am/?p=12895
http://tv.mskh.am/?p=12913
http://tv.mskh.am/?p=12905
http://tv.mskh.am/?p=12927
http://tv.mskh.am/?p=12942
http://tv.mskh.am/?p=12954
http://tv.mskh.am/?p=12963
http://tv.mskh.am/?p=12975
http://tv.mskh.am/?p=12987
http://tv.mskh.am/?p=12995
http://tv.mskh.am/?p=13011
http://tv.mskh.am/?p=13023
http://tv.mskh.am/?p=13031
http://tv.mskh.am/?p=13043
http://tv.mskh.am/?p=13057
http://tv.mskh.am/?p=13173
http://tv.mskh.am/?p=13072
http://tv.mskh.am/?p=13080
http://tv.mskh.am/?p=13103
http://tv.mskh.am/?p=13141
http://tv.mskh.am/?p=13157
http://tv.mskh.am/?p=13258
http://tv.mskh.am/?p=13270
http://tv.mskh.am/?p=13281
http://tv.mskh.am/?p=13300
http://tv.mskh.am/?p=13334
http://tv.mskh.am/?p=13337
http://tv.mskh.am/?p=13348
http://tv.mskh.am/?p=13348
http://tv.mskh.am/?p=13379
http://tv.mskh.am/?p=13394
http://tv.mskh.am/?p=13416
http://tv.mskh.am/?p=13428
http://tv.mskh.am/?p=13455
http://tv.mskh.am/?p=13466
http://tv.mskh.am/?p=13468
Դեկտեմբերի նյութերի արխիվի հղումը

Էջի լուսանկարը՝ Անի Սարգսյանի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: